2016-10-21--22 ER

Fredagen den 21 oktober

samlades Distriktslogens arbetsutskott för ett sammanträde på Hotel Terraza i Ljungby. Dagen avslutades med en gemensam måltid.

Lördagen den 22 oktober anslöt resterande medlemmar i Exekutiva Rådet för sammanträde i dagarna två.

Stora Torget i Ljungby fredag eftermiddag

Distriktssekreterarens rum på Terraza

Ombyggnaden på det som ska bli lägenheter pågår.

Entrén till matsalen som nu är klar liksom hela konferensvåningen

En vägg skiljer den bortre delen av matsalen

Konferensrum som går att öppna upp mot matsalen.

Den obligatoriska Plankan, här vegetarisk

Frukostbuffén uppdukad

Konferensrum för vårt ER-möte

Svenska kyrkan i Ljungby bygger nytt vid kyrkan. Kan det månne vara så att vi kan hyra in oss här för nästa Distriktsmöte?

Nej tyvärr så gick det inte.

Gemensam måltid lördag kväll

Hans-Åke Rytterdahl och Agneta Västerstjärna

Agneta Västerstjärna