2005-10-15 LL570

Logen Skåne Nr 570

Utdrag från Vasa Nytt 2005-4 med inlägg från både september och oktober 2005