Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

Menysida för reportage och album år 2015

För alla år tryck på menysida Reportage, tillbaka till år 2014 nästa år 2016.

Komplettering pågår!!!!!!

2015-02-07 LL570

Högtidsmöte med installation av nya tjänstemän

2015-02-27--03-01 DL20

ER-möte i Ljungby

2015-03-06 LL570

Jacques Schultze berättade om gamla Malmö

2015-11-xx LL570