Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

2022-04-22

Logemöte Logen Skåne Nr 570 fredagen den 22 april 2022

Fredagen den 22 april 2022

Logen Skåne nr 570 - Malmö

Vårt sista Vasamöte för vårterminen har ägt rum. Ordförande Br.Sivert Alexandersson inviterade vårt nya biträdande ceremonimästarpar att debutera i sina roller. Det gick som förväntat lysande och känns tryggt inför framtiden att dessa poster har besatts av Br.Kent och Sy.Eva Fransson.

Vår DD Sy.Gull-May Åstradsson med make Br.Bengt-Arne Åstradsson från LL631 förgyllde på sedvanligt sätt vår kväll, precis som Br.Bertil Påhlsson, DD för LL608, med hustru Sy.Lena Påhlsson från LL698 gjorde. Sy.Jeanette Olsson-Wiggins från Logen Norden nr 233 och Logen Frihet nr 401 USA, ärade oss med sitt besök. Eftersom vår föredragshållare från Audika drabbades av bekräftad Covid i sista stund, trädde Sy.Jeanette in och berättade med entusiasm om sitt liv och sin verksamhet på båda kontinenter.

Kulturledaren Sy.Marianne informerade om, att De Dövas riksförbund firar 100 år i år och visade några ord på teckenspråk. KLs rapport går att ta del av i sin helhet på hemsidan. Vid bordsplaceringen hamnade undertecknad vid ”Tussilagobordet” intill vår Kaplan sy.Lena Ovelius-Bergman. Det visade sig att sy.Lena var väl insatt i teckenspråket och lärde ut ytterligare några ord.

Mötet diskuterade kommande sommargrillparty den 19 juni och röstade fram, att lämpligaste platsen, med avseende på att finna nya medlemmar, i år skulle vara i Kungsparken intill Kasinot.

Informerades om att programmet inför hösten innehåller en utflykt till Bjärsjölagård, ett av våra 1700-tals skånska rokokoslott. Programmet inrymmer en delikat 3-rättersmiddag med tillhörande lösande av en mordgåta ”Dåd i dimman” under kvällens gång, då det påstås att slottsherren Rutger har tagits av daga. Vi kommer att beredas tillfälle att vandra kring i slottssalarna under ledsagning av någon av de misstänkta mördarna klädda i samtida kläder, dvs 1919. Väljer man att övernatta efter föreställningen, lär man sova som en Drottning/Kung, kanske i någon av rummen där Stjärnorna på Slottet sov gott 2014.

Under mötet underhölls vi av vacker musik. Vid uttåget lyssnade vi till Örats sång från Radioapans kroppssånger: ”Örat gör att alla ljud kan höras, till exempel fågelsången.” Så sjunger man i den här upplysande visan. Det blev tyvärr den enda info om hörseln vi fick vid detta möte. Åter har Covid-viruset härjat. Vi hoppas det var för sista gången.

I Sanning och Enighet

Marianne Andersson/Kulturledare LL Skåne nr 570


Kulturledarens rapport

Broder Ordförande, Ordenssyskon:

Idag är det åter Vasamöte med Klädkod: Festhumör.

2 somrar har vi genomlidit mer eller mindre inom hemmets fyra väggar. Vi ser nu fram emot semestrar och sommarsol. Passtiderna hos Polisen har tagit slut, så många får bereda sig på ytterligare en semester inom landet. Vad gör väl det, när vi bor i ett land med både fred och frihet och med många enastående sevärdheter. I flera länder börjar man först nu, att i skolan ta av sig munskydden, och lärarna visar för första gången sina ansikten inför klassen, det kan bli överraskande.

Våra amerikanska vänloger känner också oro för Coronan, men går med liv och lust in i förberedelserna för ett svenskt Midsommarfirande och för Storlogemötet i Philadelphia, som inträffar i början av juli. Vår broder Olle Wickström kan besvara alla frågor om detta viktiga Convent. Vi ser fram emot rapporter i höst.

Med hänvisning till kvällens föredrag om hörseln, så firar De Dövas Riksförbund 100 år i år. Deras långa intensiva kamp ledde till att teckenspråket blev offentligt erkänt. 1981 beslöt Riksdagen att teckenspråk skulle undervisas i dövskolan och dessutom vara elevernas förstaspråk och svenskan därmed andraspråk. Sverige var första land i världen som genomförde denna ordning.

På teckenspråk talar man mycket med ögonbrynen. Höjda ögonbryn innebär en ja eller nej fråga, t.ex.: Ska du till Lund? Men med rynkade ögonbryn ställer man istället en fråga som kräver detaljer, t.ex.: Varför ska du till Lund? Ordföljden är densamma i båda fallen, endast ögonbrynen talar.

Teckenspråket använder flera signaler samtidigt: händerna, kroppen och ansiktet. – Blicken är viktig. Den som ”lyssnar” har blicken riktad mot den som tecknar. När du pratat klart, tittar du på den som lyssnar, och lämnar på så sätt tillbaka ordet. Vill man höja rösten – gör man helt enkelt yvigare gester. Varje land har sitt eget teckenspråk, men då teckenspråket är bildlikt kan man hjälpligt förstå varandra. Något skrivet teckenspråk finns inte.

Det svenska teckenspråket fick en mer enhetlig form i början av 1800-talet. Att det är ålderstiget syns bland annat på tecken som ”mjölk” (då gör man en rörelse som att mjölka en ko) eller ”kaffe” (då gör man en rörelse som att mala kaffe).

Många som varit döva från födseln, är fenomenala på att läsa på läpparna. Som reseledare har jag en förtjusande ung dam, som är snabb med att boka in sig på mina turer. Vi har lärt känna varandra väl under åren, så jag ställer mig alltid i riktning, så hon ser vad jag guidar om. Jag brukar tidigt på resan varna övriga resenärer: Akta er för Lise-Lott. Hon kan läsa på långt håll vad ni säger till varandra. Man blir lite skrämd till bättre uppträdande, och Lise-Lott får sig ett gott skratt.

Idag står på programmet om hjälpmedel för hörseln. Vetenskapen gör framsteg också inom detta område. Tänker avsluta med teckenspråket för ett par ord jag lärt mig i dagarna, nämligen ”Varmt tack”. Är ni med säger jag - och lyfter på ögonbrynen?

Varmt (torka svetten ur pannan). Tack (Tumme och pekfinger ut: Ta pekfingret mot hakan och därefter för handen framåt med tumme & pekfinger i samma läge.

Marianne Andersson, Kulturledare


Foto

Br.Bengt-Arne Åstradsson LL631, Sy.Christa Bengtsson & Br.Georg Nilsson

Br.Kent Fransson, Sy.Maj-Britt Nilsson & Br.Olle Wickström

Sy. Lena Ovelius-Bergman & Sy.Marianne Andersson

Sy.Ann-Mari Nilsson & Br.Evert Bengtsson

Sy.Gull-May Åstradsson LL631, Sy.Eva Fransson & Sy.Lena Påhlsson LL698

Sy.Ingegerd & Br.Ulf Alderlöf

Sy.Jeanette Olsson-Wiggins Logen Norden nr 233 & Logen Frihet nr 401, USA

Sy.Jeanette avtackas av vår O Br.Sivert

Sy.Lilian & Br.Sivert Alexandersson

Sy.May-Lis Nilsson, Sy.Marie Wickström & Br.Bertil Påhlsson LL698

Kallelsen