Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1990

Innehåll från klippbok.
Tillbaka till menysida Reportage

1990

Alternativ inför Amerikaresan

Logeglimtar januari

VasaNytt februari

Sånger som kan återanvändas

VasaNytt april

Maj 1990 - Texas and Skåne

Vasaresor till konventet

Konvent i San Fransisco 1990

Gösta Jönsson LL643 tar en åktur i trappan och Stig Roslund LL643 betraktar det hela

Rita Laursen och Birger Persson i San Fransisco

Hawaii

Vasas kyrkogård i Minnesota

Referat från Storlogemötet

VasaNytt september

Logen Klockan Nr 747 instiftas

Åke Sjöstrand står framför altaret

Lars Helgeson talar

Maj Britt Möller och Hjördis Hademark i sina fina sverigedräkter

Logeglimt septembermötet

Logeglimt oktobermötet

Diverse logeglimtar

Historia - DL Södra Sverige

Decembermötet

Tom Hademark, Gudrun Jönsson, Gerda Persson, Otto Lossien

Knut Sernbo

VasaNytt december 1990

Kulturledarrapport 1990