Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne nr 570 - Malmö, Sweden

Menysida år 2000.

Tillbaka till menysida Reportage, till nästa år 2001.

2000-01

Årsmöte och en bagares vedermödor

2000-02

Högtidsmöte och bankett

2000-03

Skånska visor

2000-04

Brödernas afton

2000-05

Vårfest med Hattparad

2000-06

Gökotta, nationaldagsfirande mm

2000-07

Begravning

2000-08

Årets Svenskamerikan och periodens hurtbulle

2000-09

Tjänstemannakonferens i Ljungby och Amerika-afton

2000-10

Studiebesök för styrelsen och Jazz-afton

2000-11

Högtidsmöte

2000-12

Julfest