Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

2023-01-30

Sista styrelsemötet med Logen Skåne Nr 570

Närmst i bild Kulturledare Marianne Andersson med sitt nya LFT, (därefter vänstervarv) Före detta ordförande Marie Wickström, Biträdande Ceremonimästarinna Eva Fransson, Adjungerade Evert Bengtsson, Protokollsekreterare Olle Wickström, Kassör Ann-Mari Nilsson, Distriktsdeputerad Gull-May Åstradsson, Cemeronimästarinna Ann-Christine Johansson, Biträdande Ceremonimästare Kent Fransson, Logehistoriker Bo Västerstjärna och Ordförande Sivert Alexandersson. Bakom kameran Bengt-Arne Åstradsson.