Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne nr 570 - Malmö, Sweden

Välkommen till vår hemsida! 

Logen Skåne upplöstes den 21 januari 2023 men hemsidan är fortsatt aktiv.
Merparten av logens medlemmar har upptagits i Logen Tomelilla nr 631.
Vasa Orden av Amerika söker kontakt med vänliga damer och herrar som vill dela vår gemenskap!
Om ditt intresse väcks, tag kontakt via formuläret på kontaktsidan så får du hjälp med kontakt med en loge nära dig.

Aktuellt:

Understruken text länkar till sida med mer information

Menysida Reportage

Här finns material från 1931 och fram till 2023. Även besök i andra loger finns med.

VOA-album

Här finns bilder och filmklipp från Distriktslogen DL 20