Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

Välkommen till vår hemsida!

Nedan finns en kort beskrivning av hemsidan samt vad som är aktuellt och nytt.

Vi är ett ordenssällskap för både män och kvinnor. Du som är 14 år och uppåt kan ansöka om medlemskap och vi välkomnar nya medlemmar. Tveka inte att ta kontakt med oss. Hemsidan är ett ständigt pågående projekt och finns synpunkter så framför gärna dessa till webmaster via kontaktformuläret.

Sidan "Nyhetsbrev" innehåller vår loges senaste nyhetsbrev samt även våra vänlogers nyhetsbrev.

Sidan "Om oss" innehåller allmän information samt ett kontaktformulär.

Sidan "Kalendarium" visar översiktligt vad som är på gång inom vår Loge och distriktets övriga Lokalloger.

Sidan "Reportage" innehåller fotoalbum och inlägg från år 2000 och framåt.

Sidan "Tidskrifter" innehåller vår Ordens medlemstidningar Vasa Nytt och Vasa Star.

Aktuellt:

Understruken text länkar till sida med mer information