2021-04

Tillbaka till 2021

Inlägg till The Vasa Star

Med ödmjukhet har jag åtagit mig uppdraget som Kulturledare i Vasa Skåne Nr 570 av Vasa Orden av Amerika.

Det ska bli intressant och spännande men kan ta lite tid innan jag blir varm i kläderna.

Fortfarande är det ovisst vad som kommer att hända med våra sammankomster under året, eftersom pandemin inte vill släppa sitt grepp. Det är som med vintern i april, vissa dagar är det snöstorm, men nästa dag lyser solen och koltrasten sjunger sin ljuvliga sång i parken.


Vissa av oss är igång med vaccinationerna, så det finns gott hopp om framtiden. Särskilt av intresse är hur vårt 90-årsjubileum, som är föreslaget till 11 september i höst, gestaltar sig. Tid för installation av nya tjänstemän är också skjutet på framtiden.


Tre loger i vårt distrikt läggs ned, Carl von Linné, Ronneby och Westervik, vilket har inneburit att en del av dessa medlemmar söker överflyttning till oss i Malmö. Vi önskar dem hjärtligt välkomna.


Något positivt pandemin fört med sig, är att vi varit nödgade att ta till oss ny teknik. Den 8 april höll vi vårt konstituerande styrelsemöte digitalt via Zoom. Med skräckblandad förtjusning dök en efter en upp i rutan för att delta. I färskt minne spökade förhandlingarna i en domstol i Texas i februari, då en advokat i datorn förvandlades till en katt. Vårt möte avlöpte utan sådana incidenter och vi kunde också vidga våra digitala gränser i protokolljusteringen. Så enkelt – när man kan det!


Stort tack för all hjälp till min företrädare på posten, Bo Västerstjärna.

Sorgebesked: Tyvärr får vi meddela att Br Sven-Åke Sjöstrand lämnat syskonringen den 28 mars 2021. På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 kommer tillträde till begravningsakten, som äger rum i Brågarps Kyrka den 27 april kl 13.00, endast att vara tillåten för den närmaste familjen.

Besök Logen Skånes egen hemsida för att ta del av bilder, reportage, nyhetsbrev med mera. Googla på vasaorden570 eller klicka på länken på vasaorden.se eller vasaorden.com.

Marianne Andersson Kulturledare

Blåsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår.