2004

Menysida för reportage och album år 2004.

För alla år tryck på menysida Reportage, tillbaka till år 2003 nästa år 2005.

Tryck på önskad undersida:

2004-02-14 LL570

Utdrag VasaNytt 2004 nr 2