Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1972-1975

Innehåll från klippbok.
Tillbaka till menysida Reportage

1972

Stormästare Bertil Winstrom delade ut märket "I Got Mine 1972". Det ser ut som han fäster märket på regalian, men det var kanske tillåtet 1972? På bilden är det Ingrid Sewerin som får märket. Lars Helgeson ser granskande på.

1973

Brevmärke 1974-1975 enligt uppgift

Artikelförfattaren tror i bildtexten att dessa intogs i Frimurareorden, men det var Vasa Orden av Amerika Logen Skåne Nr 570.

1973 - Vasabarnen från Mellanvästern Amerika

1973 - Konung Gustav VI Adolf gick ur tiden

1974

Lite smågnäll hör till spelet

Allt har sin förklaring

1975