2007-06-06

Sveriges Nationaldag den 6 juni 2007

Fyra logesyskon från Logen Skåne Nr 570 och sex logesyskon från Logen Malmöhus deltog i firandet och intåget på Malmö IP.

Ett 25-tal Vasasyskon fanns på åskådarplats på läktaren. Efteråt inbjöd Sy Solweig LL570 till kaffekalas i sin koloni.

Jonn Walles med Svenska fanan och Arne Andersson med Vasafanan

Alexander 1 år håller en liten fana