2016-02-12

Högtidsmöte fredagen den 12 februari 2016

Ordförande Br Åke Sjöstrand hälsade egna och gästande syskon varmt välkomna till högtidsmötet och snart var vi framme vid punkten installation. DM Br Karl-Axel Bengtsson med stab från Logen Kärnan nr 608 och Höganäs nr 634 utförde med glans installationen av logens nya tjänstemän. Vår nya Ordförande Sy Marie Wickström tackade Br DM med stab för väl genomfört arbete.

Vår nya tjänstgörande FDO Br Åke Sjöstrand kallade till altaret de nyss avgångna tjänstemännen Sy Gunnel Hallberg Dahlman, Br Per Dahlman, Sy Eva Sjöstrand och Sy May-Lis Nilsson och avtackade dem med blommor.

FDO Br Åke fortsatte därefter med att dela ut FDO-värdighet till CM-paret Sy Anne-Christine Johansson och Br Thomas Håkansson.

Märken för 25-års medlemskap överlämnades till Sy Gunnel Hallberg Dahlman och Br Per Dahlman.

Till sist överlämnade FDO Br Åke Sjöstrand Ordförandeskålen i silver till logens nya O Sy Marie Wickström, som tackade för förtroendet.

Matsalen var fint dukat för banketten och vi bjöds in till en god middag. Skoglunds enmansorkester spelade upp till dans och stämningen var på topp hela kvällen.

KL Bo Västerstjärna


Foto - mingel

Gästboken

Vinster i lotteriet

Foto från logesalen - avtackning och märkesutdelning

Fd Ordförande Åke Sjöstrand tackar de avgående tjänstemännen med blommor.

Avgående tjänstemän flankerade av Ceremonimästarparet. Med blommor May-Lis Nilsson, Per Dahlman, Eva Sjöstrand och Gunnel Hallberg Dahlman.

CMA Ann-Christine Johansson och CM Thomas Håkansson fick mottaga FDO-utmärkelse

Per Dahlman och Gunnel Hallberg Dahlman fick 25-årsmärket

Nyvalde ordförande Marie Wickström fördes till altaret för att mottaga Ordförandeskålen som hon ska förvalta tills hon avgår som ordförande.

Foto - nyinstallerade tjänstemän

Nyinstallerade tjänstemän för terminen 2016

Foto - bankettsalen

Matsalen är dukad och klar för banketten

Skoglunds orkester

Kallelsen