Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne nr 570 - Malmö, Sweden

2001-09b 70-årsjubileum Högtidsmöte i Rådhushallen

Tillbaka till menysida år 2001 eller vidare till 2001-09c Bankett.
Jubileumspärm F 2:7

Jubileumspärm inledning

Malmö Rådhus

Gäster anländer till Rådhuset

Olle och Marie Wickström hälsar gäster välkomna

Kent och Eva Fransson ankomstregistrerar gäster

Kent och Eva Fransson

Samling i förrummet

Högtidsmöte i Rådhushallen

Gäster presenteras

Ordförande och hedersplatser

Vice ordförande

Fanparad

Några bilder från logesalen

Gåvor till logen

Olof Breitfeldt LL 634 överlämnar en gåva till ordförande

Utmärkelser utdelas

Frk Wickström med sin trumpet

Ett glasäpple

Rolf Arnshed till höger