2021-09-11

Tillbaka till 2021

Logen Skåne Nr 570

September 2021

Vårt första logemöte efter 18 månaders uppehåll, blev den 11 september. Något ringrostiga, samlades vi i vår nya möteslokal i Siriusordens salar. Många tjänstemän var nya på sina poster, men med vår härliga gemenskap och sedvanliga hjälpsamhet, fungerade allt över förväntan. Vi hade glädjen att införliva en ny broder, Nils Johansson, samt två överflyttningar från Logen Ronneby, Ingegerd och Ulf Alderlöf.

Idag 28 september sitter jag på min kammare full av förväntan inför morgondagen. Den 29 september släpps vi nämligen, om än med viss bävan, fria ur vår Covid-isolering. Bra eller dåligt får tiden utvisa. Just idag varskos dessutom om en 3:e vaccinationsdos.

Sedan föregående logemöte har fyra medlemmar lämnat syskonringen.

Br Alf Persson blev medlem i dåvarande Logen Malmöhus Nr 643 år 2004 och följde med till vår loge

när Malmöhus gick upp i Skåne år 2011. Br Alf har tjänstgjort som Revisor, Standarbärare och ingick i

nomineringskommittén. Br Alf blev 81 år och lämnade syskonringen den 28 oktober 2020.

Br Sven-Åke Sjöstrand blev medlem år 2001 och har tjänstgjort som Vice Ordförande, inre och yttre

vakt. Innehavare av FDO-värdighet och Logens förtjänsttecken. Br Sven-Åke blev 84 år och lämnade

syskonringen den 28 mars 2021.

Sy Gunilla Öst blev medlem i Logen Westervik Nr 679 år 2005 där hon tjänstgjorde som Vice

Ordförande, Ordförande och aktiv Före Detta Ordförande. Hon var också Distriktsdeputerad i Logen

Blå Jungfrun Nr 749. Sy Gunilla blev överflyttad till vår loge den 25 april 2021 och lämnade

syskonringen den 11 juni 2021. Sy Gunilla blev 77 år.

Sy Birgit Ekelund var ursprungligen medlem i Logen Stockholm Nr 589 åren 1952-1956. Till vår loge

kom Sy Birgit år 1991, fick Logens Förtjänsttecken år 2001 och kom år 2006 till att bli Hedersmedlem.

Sy Birgit blev 103 år och lämnade syskonringen den 5 augusti 2021.

De hedrades på traditionsenligt sätt.

Kulturledaren uppmärksammade i sin rapport vid mötet den 11 september, att dagen sammanföll med 20-årsdagen för det ohyggliga 9/11 terrorattentatet mot World Trade Center i New York. En händelse som drabbade våra amerikanska vänner John och Sandy Olson, som dagarna innan besökt oss i Malmö på Vasas 70-års Jubileum. Det var Johns första dag på arbetet efter Sverigebesöket. Han arbetade på 69:e våningen i Torn 1 och hans son på 61:a våningen i samma byggnad. De lyckades båda undkomma helskinnade som genom ett under.

Samma datum 2 år senare, förlorade vi vår mest omtyckta politiker, utrikesminister Anna Lindh, som var påtänkt att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Som det ser ut för dagen kommer detta att bli Magdalena Andersson. Kulturledaren redogjorde också för några av våra amerikanska vänners höstprogram, bland annat det unika ”How to toast like a Swede” och hur man upplever svenskt ”Fredagsmys”. Vi uppskattar att våra svenska traditioner bibehålles, också i det lilla, på andra sidan Atlanten.

Sedvanlig måltid serverades i matsalen. Redan till kaffet, med den gudomligt goda hembakade kakan, inleddes efterkapitlet. Musikfrågesport som handlade om det ljuva 1960-talet. Vi har alla upplevt begivenheterna som frågorna behandlade, men ack så långt inne en del svar gömde sig. Som ensam segrare utkorades, efter utslagsfråga, Br Thomas Håkansson, som fick ta emot diplom samt ett amerikanskt förkläde. Att det som förstapris ingick diskning av porslinet efter kvällens måltid iklädd förklädet, verkade inte uppmärksammas, allra minst av Thomas själv. Broder Bengt-Arne Åstradsson var snabbt framme med kameran och förevigade överlämnandet av Diplom och förkläde från KL Sy Marianne Andersson till förstapristagaren CM Br Thomas Håkansson. Bild nedan.

I vår Vasa-loge ser vi särskilt fram emot LL Skånes 90-års Jubileum, som planeras till lördagen den 13 november 2021. Då blir det bankett och dans i högtidsdräkten, om allt faller på plats. Samma månad inträffar Kyrksöndagen på 1:a Advent. Årets sista möte med julfest sker lördag 11 december. Kommer tomten tro?

Marianne Andersson Kulturledare


CM Thomas Håkansson och KL Marianne Andersson

Kallelsen till logemötet den 11 september 2021