Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

2022-08 VS

Kulturledarens inlägg till Vasa Star

Skåne Nr 570

Malmö, Sweden

Vår grillfest 19 juni gick om intet pga regn. Nu ser vi fram emot 14 augusti, då väderleksrapporterna visar sol, sol, sol. Vi står förberedda med grill och quiz. Denna grillfest ska förhoppningsvis locka nya syskon. Träffen följs upp med inbjudan till vårt möte 9 september på Siriuspalatset för prisutdelning och visning av lokalerna.

Historien påminner om andra händelser som fått värre följder av vädret. År 1588 sände kung Filip II av Spanien den oövervinnliga spanska armadan iväg för att invadera England. I mörkret satte engelsmännen eld på sina fartyg och lät dem obemannade driva med stormvindarna mot armadan, som kapade ankarlinorna och flydde.

En annan världsomvälvande händelse, där vädret var avgörande, var slaget vid Waterloo 1815. Natten före slaget kom ett skoningslöst skyfall. Soldaterna blev dyblöta och kanonerna oflyttbara. Napoleon var besegrad.

Tur med vädret hade undertecknad på Öland, och fick därtill besök av en fjäril. I solöga djurens språk står det om påfågelöga. ”Världens skönhet ryms inom dej. Min gåva till dej är att dela med dej av din inre skönhet. Här handlar det om att låta de inre kvalitéerna lysa igenom.”

Marianne Andersson Kulturledare


Påfågelöga på Fjärilsbuske