Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1981 - Logens 50-årsjubileum

Innehåll från klippbok.
Tillbaka till menysida Reportage

1981

Kan vara tryckfelsnisse som skrivit 1990 här ovan, men sidan satt först i klippboken som omfattade 1981-1990.

John Hanson Amerikas förste president

1981 - Logens 50-årsjubileum

Jubileumsinbjudan

Jubileumsprogram

Bordsplacering vid banketten

Historik 50-årsjubileum

Diverse notiser

Jubileumsbilder

Tyvärr saknas namn i underlaget

Stormästare Andrew Wendell hälsas välkomen vid ankomsten till Malmö Rådhus

Välkomnande broder

Malmö Rådhus

Högtidsmöte med fanparad

Stormästare Andrew Wendell håller tal

CMA Ciri Åhlander, SM Andrew Wendell och CM Kjell Åhlander

En Kanadensisk fana överlämnas som gåva till Logen Skåne

Stormästare Andrew Wendell till höger i bild, överlämnar en Amerikansk paradfana till logen. CM Kjell Åhlander till vänster i bild

SM Andrew Wendell överlämnar utmärkelser till från vänster Einar Heidensjö, Ove Ström, Birger Moberg, Einar Jagemar och Karl-Eric Forssander

Bankett

Ulla Hansson LL570 och Stormästare Andrew Wendell

Vice Stormästare Alice Carlson och Hedersmedlem Arne Lundberg