Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1991 Logens 60-årsjubileum

Innehåll från fotoalbum. 1991 är delad på två sidor pga. mängden bilder.
Tillbaka till meny 1991 eller vidare till 1991 allmänt

Inbjudan till jubileum

Uttåg från logesalen

Vinkar gör Kerstin Ekberg Söderbom med maken Arne Söderbom

Recipienderna i logesalen

Logesalen

Plats för Ordförande

Plats för Vice Ordförande

Mingel

Kerstin Ekberg Söderbom

Lars Helgeson mitt i bild

På väg mot bankettsalen

Arne Söderbom till höger

Kan det vara Catherine Bringselius Nilsson till höger?

Kerstin Helgeson

Rolf Arnshed

Iris Lundgren till höger

Olle Wickström mitt i bild

Laila Bengtsson i rosa klänning

Siri och Kjell Åhlander

Bankett

Stig Roslund syns till vänster och Knut Rosenkvist till höger

Sonja Jönsson rakt fram, Margareta Sernbo längst till höger

Knut Sernbo till vänster

Laila Bengtsson tittar mot kameran

Olle Wickström till vänster. Bertil Övall håller i mikrofonen

Gösta Jönsson, Bertil Övall och Margareta Sernbo

Åke Sjöstrand, Bertil Övall och två till

Recepiend tackar

Lars Helgeson, Bertil Övall, xx, Åke Sjöstrand

På väg mot dansen

Knut Rosenkvist med många förtjänsttecken

Alva Wickström i mörkblommig klänning, Marie Wickström i ljusblommig klänning.

Bertil Ericsson i militär paraduniform

Dans och underhållning