Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1993

Innehåll från klippbok.
Tillbaka till menysida Reportage

Januari - Systrarnas afton

Rita Laursen och Lena Persson

Lilian Alexandersson, Inga Britt Olsson, Lena Persson och trubadur Irene Berglund

Februari

Mars

Vykort från LL Miami #554

April musikafton

Planeringsgrupp för cykeltur sommaren 1993

Årets Svenskamerikan 1993

Vasa Singers i Ronneby

Maj, Logen Höganäs

GLEB Sweden tour 1993

Distriktsmöte och 40-årsjubileum i Ronneby

Juni

Svensk-amerikanska arrangemang

Vasa Star juli-augusti

DD-konferens i Åsljunga

Tre Stormästare

Loger DL19 året 1992

Julbrev från USA

Vasa Nytt september

Årets Svenskamarikan 1993

Hans Mattson-plakett i Önnestad

Logeglimt och KL-rapport september

Kulturledarträff i Växjö

Oktober-mötet

Oktober och november

Masrie Wickström i blått

November

December

Barbro Ellinge

Brevtelegram till Drottning Silvia