Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1931-1940

Innehållet är hämtat från klippbok F 1:1

Innehållsförteckning:

1931

Nils Holmberg, Logen Skånes första ordförande

1933

Hans Åkesson

1934

1938

Sigfrid Löfkvist

1939