Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne nr 570 - Malmö, Sweden

2001-09c 70-årsjubileum Banketten

Tillbaka till menysida år 2001 eller vidare till 2001-10

Mingel före banketten i Knutssalen

Vice Borgmästare Lena Jarnbring-Lindholm guidade runt i Rådhuset

Rolf Lindholm och Lena Jarnbring-Lindholm välkomnar gästerna till banketten

Knutssalen

Till bords

Bord D

Bord E

Vice Borgmästare Lena Jarnbring-Lindholm mottog en bordsstandar av ordförande Jan-Åke Ferborn

Bord B

Bord C

Bord F

Honnörsbordet

Bord G

Honnörsbordet: Lena Jarnbring-Lindholm och Jan-Åke Ferborn

Bord H

Bord J

Bord I

Honnörsbordet

Honnörsbordet

Rökpaus

Vy från balkongen

Banketten fortsätter

Catherine Bringselius Nilsson håller tal

Margareta Sernbo studerar programhäftet

Dessert

Bertil Övall delar ut Rosor

Tacktal

Polonäs under ledning av Lilian Alexandersson

Polonäsen övergick i vals

Kvällen fortsatte med dans, kaffe och underhållning

Hjördis Hademarks foto

Yngve Strömbergs foto