Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne nr 570 - Malmö, Sweden

Kalendarium:

Här visas översiktligt vad som är på gång inom Södra Distriktets lokalloger.

Samling 30 minuter före utsatt tid, där ej annat anges. Se bifogad inbjudan för mer information.

Det är samma kalender som finns på vasaorden.se/kalendarium. Kalendern går att infoga i er egen kalender.
Distriktssekreteraren i DL20 uppdaterar kalendern fortlöpande och bifogar inkomna kallelser.

Arkiv med kallelser