Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

2022-01-22

Logen Skåne Nr 570

Logemötet med årsmötesförhandlingar lördagen den 22 januari 2022 blev tyvärr inställt på grund av covidläget.

Årsmöteshandlingar med mera skickades ut via mejl eller brev. Inga synpunkter inkom och handlingarna har förklarats godkända.

Nominerade tjänstemän har förklarats valda för terminen 2022.