Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

Menysida för reportage och album år 2020

För alla år tryck på menysida Reportage, tillbaka till år 2019 nästa år 2021.

Vi inledde 2020 med att göra oss hemmastadda i Siriusordens lokaler på Rundelsgatan i Malmö.

Från april så fick vi rätta oss efter Covid-19 med inställda möten.

Januari - april

September - december

Septembermötet inställt

Oktobermötet inställt

Novembermötet inställt

Kyrksöndag 1:a advent inställt

Decembermötet inställt