2020

Vi inledde året i nya lokaler på Siriusorden. Tryck på länken under respektive bild för att komma vidare.

För alla år tryck på huvudsidan Reportage eller föregående år 2019

Januari - april

September - december

Septembermötet inställt

Oktobermötet inställt

Novembermötet inställt

Kyrksöndag 1:a advent inställt

Decembermötet inställt