Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne nr 570 - Malmö, Sweden

2011-10-29 LL601

Tillbaka till menysida år 2011 

Kallelse till Logen Carlskrona nr 601, jubileum 75 år den 29 oktober 2011

På hotellet den 29 oktober 2011

VDS Agneta Västerstjärna

Utsikt över torget och Trefaldighetskyrkan där Högtidsmötet ska ske

En tur på stan

Det finns många ordenssällskap i Karlskrona

Agneta Västerstjärna

Bo Västerstjärna

Vattenborgen

Trefaldighetskyrkan och högtidsmötet

Agneta framför Trefaldighetskyrkan där Högtidsmötet stax ska börja

Gästerna börjar samlas

Takkupol i Trefaldighetskyrkan

Gäster införes och presenteras

Videoklipp Fanparad

Bankett

Agneta på väg till Bankettsalen

Men det är ju anbefallt Smoking

Bordsplacering

Vegetarisk förrätt

Blommor på honnörsbordet

Från vänster: Ulf Alderlöf, xx, Åke Mellnert, Catherine Bringselius Nilsson, xx, Ingegerd Alderlöf

Vegetarisk huvudrätt

Foto från ett glasskåp i hallen utanför bankettsalen.

Foto från ett glasskåp i hallen utanför bankettsalen.

Foto från ett glasskåp i hallen utanför bankettsalen.

Den 30 oktober 2011 - frukost på hotellet

Bo Västerstjärna intar frukost på hotellet

Agneta Västerstjärna

En karta

Ut på stan

Här bodde vi

Gott om ordenssällskap i Karlskrona

Odd Fellow

Huset med rosa fasad är Frimurarehuset, och där höll LL Carlskrona nr 601 normalt sina möten. Även det gula huset till vänster (med flaggan) tillhör Frimurarna.

Ön Stumholmen på höger sida. Vi är på väg till Marinmuseet.

Marinmuseum

Marinmuseum. Här fanns mycket intressanta saker att titta på. Innehåller bland annat Svenska Marinens historia från stormaktsväldet till idag.

Rundturen fortsätter

Porslinsmuseumet, som tyvärr var stängt denna dag. Där finns fältspatporslin från åren 1918 till 1968.

Staty på Amiralgeneralen Hans Wachtmeister, 1641 - 1714. Minnesmärket restes på 250-års jubileumet år 1960.

Diverse vänorter till Karlskrona. Platsen invigdes den 14 augusti 2010.

Länsresidenset

Staty Erich Dahlberg, som planlade Karlskrona med dess befästningar.

Amiralitetskyrkan i bakgrunden

"Sprungen ur boken" av Ralf Borselius, 2008.

Framför Amiralitetskyrkan står Gubben Rosenbom, en träfigur som stått där åtminstone sedan slutet av 1700-talet. Figuren är en fattigbössa. Den som lyfter på hatten kan skänka en slant. Numera står den äkta Rosenbom inne i kyrkan. En välgjord kopia står utanför.

Transportsystem

Här fortsätter tunneln in under Stortorget och kommer ut på andra sidan.

Ingången till tågspår under Stortorget, som sedan leder ut till hamnen.

Karlskronas grundare Kung Karl XI.