Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

2022-09-09

Fredagen den 9 september 2022

Logen Skåne nr 570 – Malmö

Äntligen har höstmötena kommit igång, även om sommaren dessbättre dröjer kvar.

Till den välkända marschen ”Under blågul fana” tågade vi in i Logesalen, där ordföranden, Br.Sivert Alexandersson, med van hand ledde oss genom mötet.

Särskilt välkomnande fick vår DD Sy.Gull-May och Br.Bengt-Arne från LL 631 samt Sy.Jeanette tillhörande de båda logerna 233 och USA Logen 431. PS Br.Olle gratulerades till befattningen som Sveriges Representant i Storlogens exekutiva Råd och KL Sy.Marianne till uppdraget som Storlogekulturledare för Sverige.

Vår loge har mist en medlem under året, vår CM Br.Thomas Håkansson. Sedvanlig parentation hölls till musik av A.F. Lindblad: Över skogen, över sjön – En sommarafton. O Br.Sivert höll parentationstalet, som innehöll både saknaden av en värderad medlem och vän samt betydelsen av hans gärning som CM i LL570 och DD i LL631. Vår KP Sy.Lena läste en dikt, som följdes av en tyst minut.

Sy.Lilian Alexandersson och Br.Jan Friberg uppvaktades av ordföranden med blomsterfång och tal med anledning av sina passerade bemärkelsedagar.

För dagen hade vi ett antal inbjudna gäster, som inviterades att se vår Logesal, varvid närvarande tjänstemän presenterades. Mötet avslutade med att MM Sy.Marianne lät Charlie Chaplins musik ur filmen Moderna tider flöda.

Då vi anlände till Festvåningen, överraskade oss Sy.Sigrid Häggström med att bjuda oss alla bubblande Skumpa med anledning av sin 90-årsdag. I bakgrunden spelades Champagnegaloppen. Feststämningen var på topp när vi, efter sedvanliga hyllningar av 90-åringen, intog våra platser i matsalen.

Middagen bestod av Piccata Milanese, som en särskild hyllning till Sy.Sigrid, som påstås föredra italienskt. De rikliga portionerna smakade ypperligt och den smarriga chokladbollen till kaffet likaså. Baren erbjöd möjlighet till avec.

Kvällens föredrag bestod av en resa över Atlanten, som vår PS Br.Olle företagit med hustru Sy.Marie. Målet var Storlogemötet i Philadelphia, som inträffar vart fjärde år. Vi fick se foton på många av deltagarna, men också på gator, byggnader och andra miljöer i USA. Mötet inträffade just under SAS-piloternas strejk, men paret lyckades dock i sista momangen återvända till hemlandet utan missöden.

Quizen under sommarens grillfest hade 4 vinnare med 19/20 rätt, Br.Evert, Sy.Lena, Br.Sivert och gästen Christina. Utslagsfrågan, dvs skruvburken fick fälla avgörandet. Ettan Br.Evert förärades en USA-keps och tvåan Sy.Lena en amerikansk scarves. Kvällen fortlöpte med lotterier och intressanta diskussioner.

I Sanning och Enighet

Marianne Andersson

Kulturledare LL Skåne nr 570


Kulturledarens rapport vid logemötet

Broder Ordförande, Logesyskon

Inleder med rapport från vår vänloge Monitor Lodge Nr 218, där man berättar om sina midsommarfestligheter i form av knytkalas. 35 personer hade samlats för att konsumera överflödet av läckra maträtter. Stipendiatkommitténs ordförande, Susan Edelmayer, presenterade sin stipendiat 2022, Micky Wright, och överlämnade en check och en dalahäst. Kvällen avslutades med att Ginny Lee ledde entusiastiska medlemmar ut i några skandinaviska danser.

Ordinarie möte inleds fredagen efter Labor Day, dvs idag, 9 september, då man påbörjar nomineringsprocessen för nya funktionärer 2023.

Vår vänloge Linde Lodge nr 492 planerar att resa till Bishop Hill 24-25 september samt en dagsutflykt till S:t Elgin Park för att fira Scandinavian Day 11 september. Den 8 oktober inbjuder man till Kyrkan Christ the Victor för ett program med Brent Erickson med rubriken ”Svenska sommarstugor” + FIKA. FIKA ja ett ord, som blivit vedertaget i Amerika.

Man drömmer sig tillbaka, och önskar åter den första Vasa-tiden, då Logen bestod av 200 medlemmar och alla med stor entusiasm deltog i arbetet.

Man har ett referat om 2022 Convention i Philadelphia och presenterar den nyvalda Styrelsen för kommande 4 åren med bl.a. vår Olle Wickström.

På Tjänstemannakonferensen i Ljungby 27-28 augusti var tre kulturledare närvarande. På vår dagordning ingick, att göra en redogörelse för våra uppdrag inför söndagens logemöte. Jag fastnade jag för boken ”Utvandringens mosaik” av Ulf Beijbom, som följer i korthet:

Vi är tillbaka på 1600-talet, innan den egentliga emigrationen till Amerika kom till stånd, 2 sekel före Bishop Hill. På den tiden var det endast äventyrare och dårar som frivilligt utvandrade till Amerika.

Nya Sveriges förste guvernör Peter Hollander Ridder, som anlänt den 17 april 1640 med skeppet Calmare Nyckel, var förtvivlad över läget när han skrev till Rådet i Stockholm. Vad hjälpte väl det att han inhandlat ytterligare 6 mil av en strand, när han saknade folk att civilisera landet med? Det var t.o.m. svårt att få tag i deserterade soldater och småförbrytare för ändamålet.

Vid denna tid pågick en intensiv inflyttning av tusentals finnar till Värmland och skogarna däromkring. Efter någon tid blev finninvandringen obekväm för Sverige på grund av deras skogsbränning och olaga jakt. Ock - detta passade guvernören utmärkt.

Den förste emigrant-agenten tillsattes och beskrev Amerika som kostligt och fruktbart, välbeväxt med nyttiga skogar och stor myckenhet av allehanda djur. Med tiden lyckades han övertala ett stort antal av finnarna att ge sig över till ”Nya Sverige”. I sitt sällskap hade de:

En kavallerist som av misstag huggit ner 6 äppelträd i Varnhems klosterträdgård. Han fick välja mellan att hängas eller emigrera.

+ 300 tredskande soldater som förvisades över Atlanten till Nya Sverige

+ 2 män som begått äktenskapsbrott, varav en skjutit en älg på Åland. Klart fall för utvisning!

Listan kan göras lång. Fortsättning följer en annan gång …

I sanning och enighet

Marianne Andersson

Kulturledare LL 570 Skåne


Foto

En titt i ordenssalen inför mötet i Vasa Orden av Amerika LL Skåne 570

Uppvaktade Sy Lilian och Br Jan omgivna av kvällens ceremonimästarpar Sy Eva och Br Kent

Br Jan och Sy Lilian, omgivna av Ceremonimästarparet, håller tacktal till Ordföranden Br Sivert

CMA Sy Eva för högtidligen tillbaka Br Jan till sin plats

Vår ädlaste och äldsta deltagare Sy Sigrid, bjöd oss alla på ”Champagne” med anledning av sin 90-årsdag. Stort tack från oss allihop, bästa Sigrid!

Pris i Sommar-Quizen: Sy.Lena (2:a), Br.Evert(1:a), KL Sy.Marianne (prisutdelare), Br.Sivert(3:a). Grattis!

Sy Eva, Br Bengt-Arne och vår gäst Lars-Göran höjer sina glas och skålar i förväntan inför kvällen.

Skål mina vackra damer, utropar Br Olle till vår gäst Laila och Sy Christas förtjusning

Sy Lilian, Sy Marie och Br Georg låter sig väl smaka av kvällens måltid: Piccata Milanese.

Treklöver i sköna damer: Sy Sigrid, Sy Gull-May och inbjuden gäst Monika

Vår ordförande Br Sivert alltid en trevlig kavaljer. Idag åt Sy Lena och Sy Ann-Marie

Br Evert lockar Sy May-Lis och Sy Jeanette till många glada skratt. Vad berättade han?

Trevligt att se Br.Jan med hustru Sy.Lena Friberg med oss. Vår gäst Roland instämmer.

Vår gäst Marianne ler glatt över sina stiliga bordsherrar, Kent x 2.

Nu sitter vi här med tomma fat. Br Olle i sällskap av gäst Laila och Sy Christa

Snart tid för bildspelet om Philadelphia, USA.

Sällskapet väntar förväntansfullt på föredraget. Strax dax!

Br.Olle på plats bakom apparaturen. Nu far vi till Amerika!

Protokollsekreterare Br Olle har god hand med datorn

Amerika, Amerika – Br Olle berättar inspirerat om Storlogemötet

Vem vinner på lotterierna ikväll? Alla håller tummarna!

Kallelsen