2002

Menysida för reportage och album år 2002.

För alla år tryck på menysida Reportage, tillbaka till år 2001 nästa år 2003.

Vårutflykt till Utvandrarnas Hus i Växjö

Logen Skåne den 13 september och Logen Malmöhus den 6 september

Logen Skåne den 11 oktober och Logen Malmöhus den 5 oktober