Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1941-1950


Material hämtat från klippbok F 1:1

1941

Owe Hallberg

1942

Årsberättelse 1942

1943

1944

Ola Bilje

Stadgar 1944

Stadgar 1944

1945

Ove Ström

Hilding Wiklund

1946

Logen Skånes tjänstemän 1946

1947

1948

1949

1950