Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

2021-01

Tillbaka till 2021

Inlägg till The Vasa Star

Coronan fortsätter att ställa till det för logeverksamheten. Styrelsen har ställt in logemöten för januari, februari och mars 2021.

Vi har lyckats välja nya tjänstemän för 2021, men det är osäkert när det blir tillfälle med installation.

Jag är även Distriktssekreterare i DL 20 och får i den rollen in alla terminsrapporter, så jag har att göra. DL 20 planerar för ett Distriktsmöte i maj om det nu går för covid.

Aktuell information kommer att finnas på vår hemsida VasaOrden570.com som kan nås via www.vasaorden.se.

Bo Västerstjärna Kulturledare

Snödroppar i trädgården