Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne nr 570 - Malmö, Sweden

2002-05

Tillbaka till menysida år 2002 eller vidare till 2002-06

Gökotta den 9 maj

Vårutflykt till Växjö med Logen Malmöhus nr 643 den 9 maj

Kerstin Helgeson och Bodil Walles

Maj-Britt Nilsson till höger

Kerstin och Lars Helgeson

Vårfest den 25 maj