2002-10

LOGEN SKÅNE NR 570

Fredagen den 11 oktober en kväll med skånska förtecken. Under logemötet berättade Kulturledaren om Årets Svenskamerikan 1989, Signe Hasso. Det fanns mycket att berätta om henne och hennes verksamhet. Efterkapitlet inleddes med ”Skånsk Kalops”, och det är aldrig fel. Efter denna goda mat hjälpte TV-redaktör Bertil Svensson oss att minnas Sten Broman. Det blev en mycket roande och lärorik kväll om en stor personlighet. Som alltid - en härlig Vasakväll. /B.Ö.


LOGEN MALMÖHUS NR 643

Högtidsmötet den 5 oktober var också välbesökt, vi var 64 Vasasyskon, varav 10 gäster. Två Vasasyskon, Jan och Sylvi Darud, vilka tidigare tillhört vår loge, blev återintagna. Kulturledare Margareta Sernbo berättade, att John Ericsson Sällskapet nästa år i juli i Filipstad skall fira 200-års dagen av den store uppfinnarens födelse.

/KL M. S.