Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne nr 570 - Malmö, Sweden

Menysida för reportage och album år 2001.

För alla år tryck på menysida Reportage, tillbaka till år 2000 eller till nästa år 2002.
Materialet kommer från klippbok F 1:8 samt jubileumspärm F 2:7

2001-01

Årsmöte

2001-02

Högtidsmöte

2001-03

Sångunderhållning

2001-04

Systrarnas afton

2001-05

Utflykt 12 maj och gökotta 24 maj

2001-06

Nationaldagen

2001-08

DH notblock och ÅSA/SAY

2001-09

Logens 70-årsjubileum mm, från klippbok F 1:8

2001-09b

Logens 70-årsjubileum. Högtidsmöte i Rådhushallen

2001-09c

Logens 70-årsjubileum.
Bankett i Knutssalen och dans i Rådhushallen

2001-10

Vasaafton i Jubileumets tecken och studiebesök

2001-11

Dansk afton

2001-12

Julfest