Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne nr 570 - Malmö, Sweden

2013-03

Tillbaka till menysida år 2013 eller vidare till 2013-04

Kallelse till logemöte den 8 mars 2013

Skåneglimten nr 03-2013

Från VasaNytt nr 4-2013

Vårmånadens Logemöte inleddes av O Br Per Dahlman ritualenligt och han kunde hälsa 43 egna Logesyskon välkomna denna kväll.

DM Br Olle Wickström genomförde efterinstallation av BFS Sy Britt-Marie Fihnn, BK Sy Ann-Mari Nilsson, BCM Br Thomas Håkansson, BCMA Sy Anne-Christine Johansson och YV Br Bengt Knöös. DM Br Olle förklarade att Logens samtliga tjänstemän nu var installerade. O Br Per tackade Br Olle för en fin efterinstallation.

Under Ordens väl delade O Br Per Dahlman ut Ordens 25-års märke till Sy Birgit Ekelund. Logens pigga snart 95-åriga HM och Mecenat. Sy Birgit tackar för utmärkelsen och den blomma som hon fick när hon låg på sjukhuset.

CM Br Stig Moberg förde därefter Sy Marianne Fransson och Br Evert Bengtsson till altaret där de får motta var sin blombukett och stort tack för de år som de tjänstgjort i Logen. Båda tackade och var överens om att det varit trevliga och givande tjänsteår.

Br Olle Olsson DD i Logen Klockan Nr 747 hälsade från Logen Klockan samt tackade de syskon som hjälpt honom med en fin genomförd installation i Örkelljunga.

Under Kontakt Amerika tackade KL sin företrädare Br Olle Olsson för allt material som hon fått av honom och berättade sen om den internationella kvinnodagen som inträffade just denna dag. Den internationella kvinnodagen instiftades redan 1910. Det var först vid Förenta nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 initiativ togs till att införa en gemensam kvinnodag. FN:s generalförsamling beslutade sedan om detta i en resolution 1977. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

KL Sy Gunnel tog upp lite om kända svenska kvinnor i Amerika för att få en svensk-amerikansk prägel under kultur-ledarpunkten.

För gångna tiders kvinnor var Sverige inget drömland, de levde ett liv i slit och armod. Därför gav sig många av dem av för att pröva lyckan i Nordamerika. Mellan 1850 och 1930 emigrerade över en miljon svenskar, hälften av dem var kvinnor. På 1800-talet dominerade familjeutvandringen. Men kring sekelskiftet blev det allt vanligare att ogifta kvinnor lämnade landet. Det var enda sättet för dem att förbättra sin sociala och ekonomiska situation.

En av dem är ”Skoarbeterskan som var mer känd än Garbo” Mary Anderson från Lidköping, en av de svenskamerikaner som gått längst i facklig karriär i USA.

Hon var skoarbeterskan som gjorde en svårslagen karriär och blev president Roosevelts och ytterligare fyra presidenters medarbetare. Hon är veterligen den svenskamerikanska kvinna som gått längst i facklig och politisk karriär i USA. Hon blev chef för Kvinnobyrån vid arbetsmarknadsdepartementet och innehade detta ämbete under 24 år. Mary Anderson (1872–1964) var den kvinnliga regeringstjänsteman som satt längst på sin post under mellankrigstiden.

Hon gjorde sina vägval i Chicago, den stad som för alltid förknippas med den amerikanska arbetarrörelsens hårda start. Här bosatte sig Mary Anderson och fick jobb i förorten West Pullman. Hon sökte sig till sko- och konfektionsindustrier, och kom att få det ena mer avancerade förtroendeuppdraget efter det andra, inom Chicago Federation of Labor, International Boot and Shoe Workers Union och Women’s Trade Union League. Den senare sammanslutningen var en tvärfacklig och branschöverskridande ideell organisation för att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Så småningom kom hon att arbeta på skofabriken Schwab’s.

År 1935 placerade feministen Carrie Chapman denna kvinna som en av de tio mest framstående kvinnorna i USA. Mot den bakgrunden torde det inte vara någon överdrift att påstå att Mary vid tidpunkten var den mest framstående av alla svenskamerikanska kvinnor, periodvis mer berömd än Greta Garbo, ändå så okänd i Sverige.

Vi kan även hitta en del framgångsrika kvinnor bland de som utsetts till Årets Svensk Amerikan ÅSA. De är Signe Karlsson, Gurli Johnson, Alice L Carlson, Signe Hasso, Siri M Eliason, Helena Hernmark, 2001 Ann-Margreth, Barbro Osher, Ann-Charlotte Hanes Harvey och Kerstin Lane.

BLH Sy Mari Åberg hade en hälsning under Rapport från Logehistorikern från LH Br George Larsson som bett henne framföra att han väldigt gärna ville få in Logefoton från oss så att han kan uppgradera Logens fotoarkiv.

Efterkapitel denna kväll var frilansjournalist Per Erik Tell som berättade om sitt liv som journalist. Han har varit chef för Lokalradion i Kristianstad så flera kände igen rösten och fick äntligen se hur mannen såg ut också. På senare år, även under lokalradiotiden har Per-Erik skrivit böcker. Deckare bl.a. där det togs död på en och annan i Vinslöv, men även andra romaner  och faktaböcker. De böcker han slog ett slag för under kvällen var humorböckerna ABD-bok på Skånska och Skånes historia, där han hämtade en del citat ur som drog ner rungande skratt bland publiken. En härlig kille som bjöd på sig själv och det fanns ingen broms på honom så O Br Per fick avbryta för Logesyskonen hade buss och tågtider att passa. Vi hann med både kaffe och lotteridragning före hemgången från ännu ett fantastiskt Logemöte i Logen Skåne. 

KL ghd