Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1951-1960

Innehåll från klippbok F 1:2. 

Tillbaka till menysida Reportage

1951

Claes Bengtsson

1953

1953 - terminsrapport

1954 - terminsrapport

1955

1956, Logens 25-årsjubileum

1957

1958

Resa till Amerika och Storlogemötet i Chicago, sidan 1

Resa till Amerika och Storlogemötet i Chicago, sidan 2 och 3

Resa till Amerika och Storlogemötet i Chicago, sidan 4

1959

Birger Moberg

Fem sjungande systrar

1959 - Logen Malmöhus nr 643 instiftas

Ur boken "Kontakt Amerika - Historik 1896-1996"

1960