Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1951-1960

Innehåll från klippbok F 1:2. 

1951

Claes Bengtsson

1953

1954

1955

1956, Logens 25-årsjubileum

1957

1958

1959

Birger Moberg

Fem sjungande systrar

1960