Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1971

Innehåll från klippbok.
Tillbaka till menysida Reportage

1971

1971 - lotteri

Att driva lotteri innebar också kostnader

1971 - tjänstemän

Arne Lindberg

Börje Svensson

1971 - 40-årsjubileum offert

1971 - mottagning på Bulltofta och Vasa Orden inför 75-årsjubileum

1971 - Distriktsmöte Karlshamn

1971 - Årets Svenskamerikan

1971 - Skånes 40-årsjubileum och Vasa Ordens 75-årsjubileum

1971 - jubileumsmenyn

Trevliga priser året 1971? Själv var jag nyss utsprungen från Elektrikerutbildningen (1969-1971) och min lärlingsanställning på Malmö Folkets park led mot sitt slut. Minns inte vad timlönen låg på, men kanske 20 kronor. Det skulle dröja till 1999 innan jag hörde talas om Vasa Orden. /Webmaster BV

1971 - prolog vid jubileum

1971 - första Stormästaren

1971 - mer om jubileet