2022

Tryck på länken under respektive bild för att komma vidare till önskad sida

För alla år tryck på huvudsidan Reportage eller föregående år 2021

Januari - mars

2022-01-22

Inställt!

2022-02-19

Högtidsmöte med installation av tjänstemän

2022-03-11

Logemöte och föredrag om Vasa-Arkivet i Bishop Hill

April -

2022-04-14

Inlägg till Vasa Star

2022-04-22

Logemöte och därefter föredrag av Sy Jeanette från USA