Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

Menysida för reportage och album år 2022

För alla år tryck på menysida Reportage, tillbaka till år 2021 nästa år 2023.

Tryck på önskad undersida:

2022-01-22

Inställt! Årsmötet genomfördes via brev och e-post

2022-02-19

Högtidsmöte med installation av tjänstemän

2022-03-11

Logemöte och föredrag om Vasa-Arkivet i Bishop Hill

2022-04-14

Inlägg till Vasa Star

2022-04-22

Logemöte och därefter föredrag av Sy Jeanette från USA

2022-08-14

Sommarträff i Kungsparken

2022-08 VS

Inlägg till Vasa Star

2022-09-09

Logemöte och därefter information om Storlogemötet i Philadelphia

2022-10-15

Logemöte, därefter "Brödernas Afton"

2022-11-04

Logemötet flyttat till annan lokal

2022-11-19

Teater "Dåd i dimman"

2022-11-27

Kyrksöndag 1:a advent

2022-12-10

Logemöte med ödesomröstning, därefter julfest