2022

Menysida för reportage och album år 2022

För alla år tryck på menysida Reportage, tillbaka till år 2021 nästa år 2023.

Tryck på önskad undersida:

2022-01-22

Inställt!

2022-02-19

Högtidsmöte med installation av tjänstemän

2022-03-11

Logemöte och föredrag om Vasa-Arkivet i Bishop Hill

2022-04-14

Inlägg till Vasa Star

2022-04-22

Logemöte och därefter föredrag av Sy Jeanette från USA

2022-08-14

Sommarträff i Kungsparken

2022-08 VS

Inlägg till Vasa Star

2022-09-09

Logemöte och därefter information om Storlogemötet i Philadelphia