2004-02-14 LL570

Högtidsmöte Logen Skåne Nr 570 lördagen den 14 februari 2004.

Utdrag ur VasaNytt 2004 nr 2 sidan 8 som innehåller inlägg från Högtidsmötet den 14 februari och Logemötet den 12 mars.