2016-08-26--28

Fredagen den 26 augusti 2016

samlades kursledningen för förberedelser inför helgens Tjänstemannakonferens för nya lokallogetjänstemän. Detta evenemang avhålles vartannat år på Hotel Terraza i Ljungby

Foto

Stora Torget i Ljungby

Ombyggnadsarbete pågick för fullt på Hotellet

Del av den gamla matsalen

Här låg den gamla konferensavdelningen som nu är utblåst

Agneta står där frukostbuffén tidigare var

Fredagen avslutades med gemensam måltid - här en Vegetarisk Planka

Frukostbuffé lördag morgon

Välkomstmöte på Harrys

Självservering på lunchen lördag

Trappa till nedre konferensrum vid Harrys

VDS Alf säljer Ordensartiklar i foajen

VDM Morgan Pålsson och SLD Catherine Bringselius Nilsson agerade stöd i grupperna

Gruppfoto 1 - fotograf Bo

Gruppfoto 2 - fotograf DS Agneta

Hotel Terraza

Tidig söndag morgon

Deltagare