2016-03-04--06 ER

Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

Den fredagen 4 mars samlades Distriktslogens Arbetsutskott för sammanträde på Hotel Terraza i Ljungby. Kvällen avlutades med gemensam måltid.

Lördagen den 5 och söndagen den 6 mars sammanträde Distriktslogens Exekutiva Råd.

Foto

Vy över Stora Torget i Ljungby

Fika på stan

Vegetarisk planka fredag kväll

Samlade för supé lördag kväll. DS Agneta Västerstjärna, R/FÖM Hans-Erik Lindeblad, R/FÖM Gudrun Gustafsson, DKL Bo Ljungklint, MDER Hans-Åke Rytterdahl, Ingrid Rytterdahl, Anita Bengtsson

Stående längst bort VDS Alf Nilsson, sittande ...................text kommer

Vinterväder igen, så här såg det ut söndag morgon.