Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1991 allmänt

Innehåll från klippbok. Se även sida med massor av bilder från jubiléet.
Tillbaka till meny 1991 eller till 1991 jubileum

1991

Januari - Systrarnas afton

Tjänstemän

Utställning på Mobilia i Malmö

Februari högtidsmöte

Mars

April

Maj - juni

Längst bak går Bodil Walles, Knut Sernbo, xx, Britts Roslund, mitt i bild Käthe Berggren

Jubileumsinbjudan

DD:arna Jonn Walles, Knut Rolenkvist, Viktor Kvist och Ulla Pålsson

Margareta Sernbo hade ett enormt arbete med bordsplaceringen

Jubileumsbilder

Kulturledarrapport september - oktober

Historik vid 60-årsjubileumet

Oktober

November

December