Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö

Vi är ett ordenssällskap för både män och kvinnor. Mer information finns på sidan "Om oss". Där finns också ett kontaktformulär.

Sidan "Kalendarium" visar översiktligt vad som är på gång inom vår Loge och distriktets övriga Lokalloger.

Sidan "Reportage" innehåller fotoalbum och inlägg från år 2000 och framåt.

Aktuellt:

Understruken text länkar till sida med mer information

  • Sommarträff i augusti 2022

  • Logemöte fredagen den 9 september 2022

  • Logemöte lördagen den 15 oktober 2022

  • Logemöte fredagen den 4 november 2022

  • Teaterföreställning lördagen den 19 november 2022

  • Kyrksöndag första advent 27 november 2022

  • Logemöte lördagen den 10 december 2022

Genvägar till reportagesidorna:

Alla inlägg kan alltid nås via fliken Reportage. Men nedan finns genvägar både till aktuella händelser och till det uppdateringsprojekt som fortlöpande pågår.

Reportagesida 2004 har uppdaterats. Titta in och ta del av alla undersidor.

Ta del av bilder och inlägg från kulturledaren. På bilden har Sy Jeanette från USA mottagit en gåva från Br Sivert som tack för föredrag vid efterkapitlet.