Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

Välkommen till vår hemsida!

Nedan finns en kort beskrivning av hemsidan, aktuellt och nytt samt ett kontaktformulär.

Lokallogen Skåne Nr 570 upphörde den 21 januari 2023.
Hemsidan uppdateras med befintligt material och finns kvar tillsvidare.
Merparten av våra medlemmar fortsätter i Logen Tomelilla Nr 631.

Sidan "Nyhetsbrev" innehåller logens nyhetsbrev "Skåneglimten".

Sidan "Om oss" innehåller allmän information och logehistorik.

Sidan "Kalendarium" visar översiktligt vad som är på gång inom Distrikt 20.

Sidan "Reportage" innehåller fotoalbum och inlägg från år 2000 och framåt.

Sidan "Tidskrifter" innehåller vår Ordens medlemstidningar Vasa Nytt och Vasa Star.

Aktuellt:

Understruken text länkar till sida med mer information

  • Tack för den tid som varit