Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

Välkommen till vår hemsida! Nedan finns en kort beskrivning av hemsidan samt vad som är aktuellt i närtid och nytt på hemsidan.

Vi är ett ordenssällskap för både män och kvinnor. Vi välkomnar nya medlemmar, så tveka inte att ta kontakt med oss.

Sidan "Nyhetsbrev" innehåller vår loges senaste nyhetsbrev samt även våra vänlogers nyhetsbrev.

Sidan "Om oss" innehåller allmän information samt ett kontaktformulär.

Sidan "Kalendarium" visar översiktligt vad som är på gång inom vår Loge och distriktets övriga Lokalloger.

Sidan "Reportage" innehåller fotoalbum och inlägg från år 2000 och framåt.

Sidan "Tidskrifter" innehåller vår Ordens medlemstidningar.

Aktuellt:

Understruken text länkar till sida med mer information