Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

Menysida för DL20


Här finns direktlänkar till sidor med album för Distriktsmöten, ER-möten och tjänstemannaträffar. Samma länkar finns även under ordinarie årssidor. Tillbaka till menysidan Reportage.

Ombyggnad pågår!!!!!!!!!!!

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tjänstemannakonferens i Ljungby - augusti 2014

Distriktsmöte DL20 i Ljungby 2017-05-19

Första dagen av tre och finanskommittén sammanträder. På kvällen är det samkväm

Distriktsmöte DL20 i Ljungby 2017-05-20

Dag två av tre och första dagens förhandlingar

Distriktsmöte DL20 i Ljungby 2017-05-21

Dag tre av tre och sista dagens förhandlingar

Tjänstemannakonferens i Ljungby 2018.

Distriktsmöte DL20 i Ljungby 2019.

Undertecknad var inte officiell fotograf vid detta möte så här finns inte så mycket