DL20 - Distriktslogen

Här nedan hittar du några album från vårt södra Distrikt 20 och även det norra Distriktet 19. Men sidan är under ombyggnad, så innehållet kommer att bakas in under respektive år.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tjänstemannakonferens i Ljungby - augusti 2014

Distriktsmöte DL20 i Ljungby 2017-05-19

Första dagen av tre och finanskommittén sammanträder. På kvällen är det samkväm

Distriktsmöte DL20 i Ljungby 2017-05-20

Dag två av tre och första dagens förhandlingar

Distriktsmöte DL20 i Ljungby 2017-05-21

Dag tre av tre och sista dagens förhandlingar

Tjänstemannakonferens i Ljungby 2018.

Distriktsmöte DL20 i Ljungby 2019.

Undertecknad var inte officiell fotograf vid detta möte så här finns inte så mycket