2005-12-17 LL643

Tillbaka till 2005

Högtidsmöte med Logen Malmöhus nr 643 den 5 februari 2005