2005-09-24

Tillbaka till 2005

När logebroder Gösta Jönsson fyllde 80 år

Mitt i bild står Gösta Jönsson i bred hatt, hustru Sonja till vänster om honom och Gull-Maj Högstedt till höger.

Bo Västerstjärna i samspråk med en trevlig dam som jag inte minns namnet på

Agneta Västerstjärna