2000-a

Ett läsvärt inlägg från Knut Sernbo 1920-2007