Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

1971-1980

Innehåll från klippbok F 1:3. Uppläggning ej påbörjad

Innehållsförteckning:

xx