Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne Nr 570 - Malmö, Sweden

Om oss

Logen Skåne Nr 570

VASA ORDEN AV AMERIKA är en svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation som bildades i New Haven, Connecticut, USA, den 18 september 1896 av svenska emigranter. För mer information om Vasa Ordens historik hänvisas till Distriktslogens hemsida vasaorden.se.

Logen Skåne Nr 570 instiftades den 7 september 1931. Logens sista möte var den 21 januari 2023. Vår Orden lever kvar i övriga lokalloger.

Både män och kvinnor är välkomna som medlemmar i Vasa Orden av Amerika.

Kvällen inleds med ett logemöte som följer en gammal ritual och varar cirka en timme. Därefter har vi ett efterkapitel och då är även anmälda presumtiva medlemmar välkomna. Maten dukas fram, vi äter, umgås och har trevligt. Någon håller ett intressant föredrag.

Det finns lokalloger i Sverige, USA och Kanada. Som medlem i en lokalloge så är du välkommen att besöka övriga lokalloger.
Karta med alla lokalloger finns längst ner på sidan.

Logehistorikerns rapport vid årsmötet lördagen den 21 januari 2023

Broder Ordförande, Ordenssyskon!

November 2021 firades Logens 90-årsjubileum här i dessa lokaler. Br Everts rapport vid jubileet samt boken ”Kontakt Amerika, historik 1896-1996” ligger som grund till dagens rapport.

Logen Skåne Nr 570 stiftades den 7 september 1931 i Malmö som Sveriges fjärde Lokalloge. Logens första ordförande var Br Nils Holmberg.

Vid den tiden fanns ingen Distriktsloge i Sverige så vi tillhörde Storlogen.

Bildandet av en Distriktsloge påbörjades 1931 och 1933 stiftades Distriktslogen Sverige Nr 19, som vi därmed kom att tillhöra.

1934 fick Logen Skåne Nr 570 en amerikansk fana av Stormästare Br Albert Jacobson.

1935 stod Logen Skåne Nr 570 som värdloge för Distriktsmötet i Malmö.

1936 firade Logen Skåne 5-årsjubileum. Logen hade uttryckt bekymmer för värdig logelokal och sviktande medlemsunderlag, men enligt rapporten från Distriktsdeputerade Br Nils Hellner så berömdes tjänstemännen för genomförandet och gott fögderi, medlemmarna för sitt intresse för sin loge.

1938 bildades inom logen musikkår, sångkör och en syklubb.

1946 firades logens 15-årsjubileum med 192 deltagare.

1947 stod logen åter värd för Distriktsmötet i Malmö. Mötet som var den 8:e i ordningen samlade delegater från samtliga 11 lokalloger och vår loges ordförande Br Ove Ström hälsade alla välkomna.

1950 hölls ett extra Distriktsmöte i Stockholm för att verkställa delningen av DL Sverige Nr 19 i ett norra och ett södra distrikt. Vi kom därefter att tillhöra Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 och Br Ove Ström från vår loge blev Distriktsmästare 1950-1957.

1955 stod logen värd för Distriktsmötet i Malmö och vår ordförande Br Owe Hallberg hälsade alla välkomna.

1956 firades logens 25-årsjubileum på Malmö Rådhus med 150 deltagande medlemmar och 28 recipiender togs in. Lokalhyran var skänkt av Malmö Stadsfullmäktige.

1959 hade logen tillräckligt med medlemmar för att möjliggöra en ny Malmöloge. Logen Malmöhus Nr 643 med 15 chartermedlemmar, antagligen de flesta från Logen Skåne, stiftades under ledning av Storlogedeputerad Br Ove Ström.

1961 firades logens 30-årsjubileum med besök av Vice Stormästare Br Nels Johnson (SM 1962-1966).

1965 stod logen värd för Distriktsmötet i Malmö och vår Br Birger Moberg valdes till ny Distriktsmästare.

1971 firades logens 40-årsjubileum på Malmö Rådhus, varvid även Vasa Ordens 75-årsjubileum uppmärksammades. 238 ordenssyskon deltog i firandet. Br Olle Wickström recipierade.

Nyhetsbrevet ”Skåneglimten” startades någon gång under 70-talet.

1980 bildade de båda Malmölogerna en ”Vasa Activities Club” benämnd ”Vasa Taws & Paws No 8” som skulle hålla uppvisning av squaredans i loger eller offentligt. Klubben finns kvar enligt matrikeln, men är den aktiv?

1981 firades logens 50-årsjubileum på Malmö Rådhus och ordförande Br Tage Hansson kunde hälsa 259 ordenssyskon välkomna. Bland dessa fanns Storlogens Exekutiva Råd med Stormästare Andrew A Wendell i spetsen och ett 30-tal syskon från USA och Kanada.

1985 stiftades Logen Trelleborg Nr 734 med 32 syskon från Logen Skåne som chartermedlemmar. Samma år stod Logen Skåne som värdloge för Distriktsmötet i Malmö.

1990 organiserade vår loge genom Br Inge Karlsson en resa till Storlogemötet i San Francisco, med besök på Hawaii och Minneapolis. En mycket uppskattad resa med ett 80-tal deltagare från båda distrikten.

1991 firades logens 60-årsjubileum på Malmö Rådhus och ordförande Br Åke Sjöstrand hälsade drygt 200 Vasasyskon och 7 recipiender välkomna. Från Storlogen kom Storlogedeputerad DL 20 Sy Barbro Ellinge och Medlemmen av Storlogens Exekutiva Råd Br Einar Jagemar.

1996 firades Vasa Ordens 100-årsjubileum på Frostavallen. Där framfördes en fanparad under ledning av Br Kjell Åhlander. Scan bjöd på helstekt vildsvin.

2001 firades logens 70-årsjubileum, även denna gång på Malmö Rådhus. Ordförande Br Jan-Åke Ferborn hälsade välkommen till 57 egna logesyskon och 133 gästande syskon samt 6 recipiender. Vid efterkapitlet bjöd Malmö Kommun på champagne och Vice Borgmästare Lena Jarnbring visade och talade om tavlorna i Landstingssalen. Lena blev sedermera logesyster under några år.

2006 firades logens 75-årsjubileum i Odd Fellow Ordens lokaler i Malmö. Ordförande Sy Solveig Johnsson hälsade välkommen till 35 egna och 28 gästande ordenssyskon. Banketten avslutades med dans till Steperzs orkester.

2011 verkställdes sammanslagningen med Logen Malmöhus Nr 643 som därefter upplöstes. En överflyttningsceremoni för de medlemmar som valt att flytta över till Logen Skåne genomfördes av Distriktsmästare Sy Catherine Bringselius Nilsson på februarimötet.

Logen Skånes 80-årsjubileum firades på Frimurarhuset i Malmö med deltagande av 70 egna och 38 gästande ordenssyskon. Ordförande Br Per Dahlman hälsade alla välkomna. Ett högtidligt möte med vacker fanparad, bankett och ett välfyllt dansgolv.

2016 firades logens 85-årsjubileum i Odd Fellow Ordens lokaler i Malmö med deltagande av 40 egna och 46 gästande ordenssyskon. Ordförande Sy Marie Wickström hälsade alla välkomna. Den uppskattade fanparaden var regisserad av Br Kjell Åhlander. Bankett med god mat och dans till Hasse Skoglunds orkester.

2018 genomfördes en medlemsvärvningskampanj med öppethus på novembermötet. Kampanjen gav ett antal nya medlemmar som resultat.

2019 beslutade vi att söka efter annan lokal och efter julmötet började flytten tillbaka till Siriusordens lokaler.

2020 inleddes med årsmöte i Siriusordens lokaler. Samtidigt blev vi varse att en pandemi var på gång. Marsmötet blev det sista innan pandemin stoppade alla sammankomster. Även styrelsemöten blev på distans.

2021 inleddes på distans men till sommaren genomfördes en grillträff på Bulltofta fritidsområde med ett 20-tal medlemmar. Restriktionerna lättade och höstterminens möten kunde genomföras. Många var dock försiktiga med att träffas för även om restriktionerna lättade så fanns covid-19 kvar i samhället.

Den 13 november firades logens 90-årsjubileum på Siriusorden i Malmö med 18 egna och 10 gästande ordenssyskon. Br Olle Wickström erhöll 50-årsmärket och Sy Marie Wickström 40-årsmärket, tillsammans blev det 90 år, dvs samma som logen. Medlemmen av Storlogens Exekutiva Råd Sy Connie Grön tacka för maten och vi bjöds på skönsång av den vackra sångerskan Sandra Marielle Hansson Cehic.

2022 logeverksamheten fortsätter med avbrott för januari då pandemin åter gjorde sig påmind. En planerad grillträff i juni kunde med gott resultat genomföras i augusti. Vår Kulturledare kallade till teater ”dåd i dimma” på Bjärsjölagård slott den 19 november och kyrksöndag första advent i Petri Kyrka med möjlighet till julbord på Rådhuskällaren efteråt. På decembermötet redovisades omröstningen av logens framtid.

2023 den 21 januari, ett sista årsmöte för Logen Skåne Nr 570.

Vi går samman med Logen Tomelilla Nr 631 och merparten av oss kommer att fortsätta där. Hemsidan www.vasaorden570.com lever kvar tills vidare, men länken från Distriktslogen vasaorden.se försvinner. Besök hemsidan för att ta del av minnen från den tid som varit.

Bo Västerstjärna

Logehistoriker LL570 

Karta över alla lokalloger i Sverige, USA och Kanada

För innehållet i denna karta svarar Storlogen www.vasaorder.com.

Zooma in och klicka på en platssymbol för mer information en Loge.

Förteckning på lokalloger inom DL Södra Sverige Nr 20

LL Kärnan nr 608, Helsingborg

LL Christian nr 617, Kristianstad

LL Calmare Nyckel nr 628, Kalmar

LL Tomelilla nr 631, Tomelilla

LL Höganäs nr 634, Höganäs

LL Nybyggarna nr 698, Ängelholm

LL Klockan nr 747, Örkelljunga